Skip to content
misir-israil-toplumsal-guvenlik-denklemi-bugunden-yarina-bakis-sosyal-cene

Bugünden Yarına Bakış: Toplumsal Güvenlik Kıskacında Mısır ve İsrail

Bugünden Yarına Bakış, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişmişlik Endeksi verilerine göre ülkelerin ve coğrafyaların çeşitli başlıklarda değerlendirildiği bir yazı serisidir. İnsan hakları, eğitim, ekonomi, cinsiyet eşitliği, altyapı ve demografik yapı gibi birçok konuda ele aldığımız ülkelerin bugünlerini inceleyerek yarınlarını anlamaya çalışacağız.

Toplumsal Güvenlik Kıskacında Mısır ve İsrail

ParametreİsrailMısır
Cinayet Sayısı (100.000 kişide)1,52,6 (2012)
Doğum Kaydı Oranı%100%99
Hükümlü nüfus (100.000 kişide)231112
Mülteci konumundaki nüfus (Bin)0,527,5
İntihar sayısı (100.000 kişide, kadınlar)2,41,7
İntihar sayısı (100.000 kişide, erkekler)8,27,2
Tablo: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişmişlik Endeksi 2020 İnsani Güvenlik Verileri (Mısır cinayet sayısında son ölçüm olan 2012 verisi kullanılmıştır)

Kıtaların Birleştiği Yerde Bitmeyen Rekabet

İsrail ve Mısır, Kuzey Afrika ile Orta Doğu’nun birleşme noktası olan bir konumda birbirleri ile rekabet içerisinde bulunan iki ülkedir. Dini yapı, dil, etnik köken, kültürel yapı, gelişmişlik ve nüfus bakımından birbirlerinden çok farklı konumda bulunan bu iki ülke, yalnızca sayısal büyüklük incelendiğinde Mısır’ın üstün bir konumda olduğunu göstermektedir. Nicelik olarak Mısır, İsrail’den çok ötede bir konumda bulunsa da nitelikte söz konusu durum değişiklik göstermektedir. İsrail’in Altı Gün Savaşları’nda Mısır ve müttefiklerini yenebilmiş olmasının sebebi de budur.

Mısır ve İsrail’in sosyal ve insani güvenlik konularında birbirlerine karşı durumlarını incelediğimizde iki ülke arasındaki rekabetin başka bir boyutu gün yüzüne çıkacaktır. Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya gibi yerlerdeki gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda görülen dış rekabet-iç fakirlik denklemi Mısır’da da kendini göstermektedir. Yaklaşık yetmiş yıldır İsrail ile çetin bir rekabet içerisinde olan Mısır, silahlanma ve İsrail karşıtlığına harcadığı parayı ülkenin içerisinde harcayamamaktadır. İsrail ise eğitimi, bilimsel gelişimi ve yeni nesil sanayi devrimlerine uyum sağlaması ile rakip ülkelerini geride bırakmaktadır.

Nüfus: İsrail’in Avantajı

İlk olarak her 100.000 kişide işlenen cinayet sayılarını incelediğimizde İsrail, Mısır’a göre avantajlı bir konum elde etmektedir.

israil-tel-aviv-sosyal-cene

Yalnızca veriler göz önünde bulundurulduğunda Mısır, İsrail’e göre daha güvensiz bir toplumsal yaşantıya sahiptir. Ancak bu noktada Mısır’ın nüfusunun İsrail’in yaklaşık 10 katı olduğunu unutmamak gerekir. İsrail, düşük nüfusu ile asayişin sağlanmasının daha kolay olduğu bir ülkedir. Yine de Filistin ile yaşanan sınır ihtilafları ve bölgede faaliyetlerini yürüten paramiliter grupların varlığı değerlendirildiğinde İsrail toplumsal güvenliği iyi bir sınav vermektedir.

İki ülkenin de mevcut 5 yaş yaş altı nüfuslarında kayıt oranları yüzde 100 ya da yüzde 100’e çok yakındır. Bu durumun oluşmasında teknolojik gelişmelerin büyük payı vardır. İsrail’de nüfusun az olması yine bir avantaj olarak karşımıza çıkarken Mısır’ın doğum kayıtlarına ekstra önem vermesinde tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerinin ülke için oldukça önemli olması etkili olabilir. Mısır, mevcut koşulları ile gelişmekte olan bir ülkedir. Her insan hem iş gücü olarak hem de vergi kaynağı olarak büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Mısır hükümetinin doğum kayıtları için ayrı bir özen gösterdiği söylenebilir.

Dini İnançlar İntiharları Önlüyor

İki ülkenin intihar verileri değerlendirildiğinde ise İsrail, gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsinde görülen bir tabloyu ortaya koymaktadır. İnsan ilişkilerinin bireyselleşmesi, şehir yaşantısının insanları yalnızlaştırması, yoğun çalışma tempoları ve manevi değerlerin önemini kaybetmesi gibi unsurlar, gelişmiş ülkelerde intihar oranlarının artmasına sebep olmaktadır. Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın döneminde bile görülen muhafazakarların daha az intihar eğiliminde olma olgusu ise Mısır’da varlığını korumaktadır. Mısır’ın Müslüman ve İsrail’e nazaran daha yoğun muhafazakarlığı, intihar oranlarının daha düşük kalmasını sağlamıştır. Bu gerçeklik yok sayıldığında ise Mısır’ın intihar oranlarının İsrail’e göre çok daha yüksek olacağı açıktır. Yaşam koşullarının zorluğu, gelir eşitsizliği, fakirlik, işsizlik ve eğitimsizlik gibi konular Mısır için ciddi sorunlar olarak günümüzde varlığını korumaktadır. Dini ve manevi değerler ile muhafazakar yapının zayıflaması durumunda Mısır’daki intihar oranlarında belirgin bir artış görülecektir.

Mısır Halkı Ülkesini Terk Ediyor

Son olarak iki ülkenin de mülteci konumundaki vatandaş sayıları incelendiğinde Mısır’ın geleceğinin büyük bir tehlikede olduğu rahatça anlaşılmaktadır. Dünyada Mısır kökenli mülteci sayısı, İsrail kökenli mülteci sayısının yaklaşık 50 katıdır. Mültecilik; siyasi baskı, ekonomik yetersizlik ve doğal afet gibi etkenler sebebiyle bir insanın kendi ülkesini terk etme durumudur. Mısır vatandaşları arasında göreceli olarak yüksek bir mülteciliğin görülmesi, Mısır’ın siyasi ve ekonomik olarak büyük sorunlarının olduğunu gösterir. Kendi vatandaşlarının terk ettiği bir ülkenin ise geleceğinin parlak olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.

Yalnızca bu tabloda yer alan verilerden bile Mısır’ın demokratik, özgür ve adil bir ülke olmadığı anlaşılabilir. Yine veriler incelendiğinde ise İsrail’in bu konularda Mısır’ın önünde olduğu söylenebilir. Bir ülkeyi yenmek ya da gelişmişlik seviyesinde geçmek ise yalnızca sağlıklı bir demokrasi, özgür bir sosyal yaşam ve adil şartlar ile mümkündür. Mısır, İsrail’in gerçek bir rakibi olmak istiyorsa bu noktalara odaklanmalıdır.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DÖVİZ KURLARI

Satış
Alış
USD
USD
18.6475
18.6140
EUR
EUR
19.3464
19.3116
GBP
GBP
22.4449
22.3285
CHF
CHF
19.6888
19.5632
SAR
SAR
4.9611
4.9522
JPY
JPY
13.5278
13.4388
RUB
RUB
0.3073
0.3033
CNY
CNY
2.6163
2.5825

KÜLTÜR SANAT

© Sosyal Çene 2022 | Melon Adworks Creative Agency