Skip to content
mogol-samuray-tsushima-cengiz-han-japonya-sosyal-cene

Hachiman’ın Gazabı: Kamikaze

“Tanrının bir rüzgar esintisi, Moğolların teknelerini savurdu ve Tanrı, Hachiman Japon Adasını bir felaketten kurtardı”

Her milletin tarih sahnesinde bir dönüm noktası olmuştur. Japon tarihinde de öyle bir dönüm noktası yaşanmıştır ki bütün Japonya’nın kaderini değiştirmiştir. Moğol İstilası sırasında Tanrı Hachiman’ın, bir rüzgar ile kendini belli ederek Moğol Donanmasını yok ettiğine inanılır ve bu olaya Japonlar tarafından Kamikaze adı verilmiştir. Bu olaydan sonra Japon Adası, 6 Ağustos 1945’e kadar hiç saldırıya uğramadı. Bu olayla Orta Asya yeni bir ırk tanımış ve Japonlar da diğer kavimler ile olan iletişimlerini arttırmışlardır.

Moğolların Asya Hakimiyeti

Moğollar, Cengiz ve Ögeday Hanların ölümleri üzerine yarım kalmış bir Çin istilası için bölgede baskılar kurmaya başladılar. Kuzeyde bulunan Jürchen halkı, Songları güneye kovarak bölgede Jin Hanedanını kurmuştu. Bunu fırsat bilen Büyük Han Möngke, Songlar ile ittifak kurarak Jin Hanedanının üzerine saldırıya geçti. Jin Hanedanının sonunu getiren bu ittifak sayesinde toprakları kendi aralarında paylaştılar lakin ittifakları çok uzun sürmedi ve birbirleriyle savaşmaya başladılar. Songlar, güneye sıkışmış olan ve deniz ticareti ile uğraşan bir milletti. Öyle ki büyük bir deniz gücü oluşturarak hem deniz ticaretini geliştirmiş hem de dünyaya açılmışlardır. Denizde bulunan donanmanın karadaki büyük Moğol ordusuna karşı işe yaramaması nedeniyle güçlü kaleler oluşturarak savunma savaşı vermişlerdi. Savunmaları o kadar kuvvetliydi ki 1259 yılında Balıkçı Kalesinde yaşanan bir savaşta Möngke Han ölmüştür. Bu ölüm üzerine Kubilay Han’ın önü açılmış ve Büyük Han ilan edilmiştir. Hanlığı eline geçiren Kubilay, Güney Song Hanedanına karşı yeni politikalar uygulamaya başladı. Bu politikalar, Song beylerini kendi tarafına çekmek ve deniz ticaretini kuvvetlendirip Song’u denizden kuşatmak için Kore ve Japonya üzerine baskı kurmaktı. Ayrıca Çin’de Moğollar adına bir Yuan Hanedanlığı da kurmuştu.

Goryeo (Dönemin Kore ülkesi ve Hanedanlığı) kralının ölümü üzerine ülkedeki belirsizlikten yararlanan Kubilay Han, elinde esir olan veliaht prens Chon’u 1260 yılında Goryeo’ya gönderdi ve Wonjong (Salt. 1260-1274) adıyla tahta oturttu. Cheju Adasında ortaya çıkan Sambyeolcho İsyanı 1273 yılına kadar direndi ve isyan bastırılana kadar Goryeo üzerinde tam istikrar sağlanamadı. Kubilay Han, Kızı Hu-tu-lu Chieh-li-mi-shih’i (Kutlu Çilemiş?) veliaht prens ile evlendirerek Goryeo üzerindeki hakimiyetini gösterdi. Ardından Japonya’ya diplomatik baskılar uygulamaya başladı.

Japonya’nın Durumu

Goryeo, Japonya’nın yüklü miktarda haraç aldığı bir devletti ve bu nedenle Kubilay’ın bölgeye müdahalesi Kamakura’da bulunan Şogunluğu (Askeri Hükümet) pek memnun etmemişti. Şogunluk hâlâ ülke içerisindeki meşruiyet sorunlarıyla uğraşıyor ve derebeylerin sadakatini sağlamaya çalışıyordu. Kubilay Han’ın oluşturduğu tehdit havası yeni kurulmuş olan Şogunluğu tedirgin ediyordu. Taira ve Minamoto klanları arasında yaşanan Büyük Genpei İç Savaşı’nın Monomoto klanından Muzaffer Komutan General Yoritomo’nun (1147-1199) imparator tarafından Şogun ilan edilmesiyle 1192’de Şogunluk kurulmuştu. General Yoritomo, Şogun olduktan sonra Japonya’nın güç merkezini Kyoto’dan savaş karargahı olarak kullandığı Kamakura’ya taşıdı. Bu olayla Japonya’da “Samuraylar Çağı” başlamış ve Kyoto merkezli imparatorluk siyasetten arınmış sembolik bir konuma dönüşmüştü. Yoritomo 1199 yılında ölünce karısı üzerinden kayınpederi Höjö Tokimasa ve onun klanı Höjö, Kamakura döneminin sonuna kadar (1333) naip (shikken) unvanı ile Şogun adına ülkeyi yönettiler. Bu dönemle Şogun-Şogun Naibi-İmparator-İmparator Naibi-Münzevi İmparator gibi karışık bir siyasi hiyerarşi sistemi ortaya çıktı. Bu durum, dış siyasette karışıklığa neden olacak ve dış ülkeler ile ilişkileri kötüye götürecekti.

Moğollar ve Japonlar Arasındaki Diplomasi

İlk Moğol elçileri, 1267 yılının sonlarında Japonya’ya ulaştılar ve yanlarında Kubilay Han’ın Japon Takımadalarına yolladığı ilk mektup bulunuyordu. Mektupta kendisini Büyük Moğol İmparatoru olarak tanıtan Kubilay Han; “Küçük Ülke” olarak tasvir ettiği Japonya’yı, Kore’yi örnek göstererek huzurlu bir vasallığa davet ediyordu. Ayrıca mektubun sonunda “Silahlara başvurmayı kim ister ki? Kral bunu iyi düşünsün.” diyerek aba altından sopa gösteriyordu. Moğol elçilerinin Kyushu’daki yerel yönetim merkezi Dazaifu’dan ileri gitmelerine izin verilmedi. Bunun üzerine 5 ay bekletilen elçiler, cevap verilmeden geri gönderildiler. Cevapsız kalınmasında 3 neden vardı.

-Kubilay’ın “Küçük Ülke” tasviri.
-Vasal olurlarsa Moğolların iç işlerine karışarak Goryeo’daki gibi ülkede karışıklık yaratabileceklerini düşünmeleri.
-Şogunluğun zaman kazanmaya çalışmak istemesi.

Kubilay Han, elçilerinin cevapsız yollanmasına öfkelenmişti lakin diplomasi kapılarını kapatmadı ve her yıl bir elçi heyeti yollasa da giden elçilerin hiçbiri kabul edilmedi. Hatta bazı elçi heyetleri, Japonya ile Kore arasında kalan Tsushima Adasından geri çevriliyorlardı. Japonlar, Yuan Hanedanı ile hiçbir diplomatik ilişki kurmak istemeyerek diplomasi kapılarını Kubilay Han’ın yüzüne çarpıyorlardı.

1. İstila

Goryeo’daki hakimiyetten sonra Kubilay Han, donanma inşaası ve sefer için hazırlık emri verdi. 1274 yılının Kasım ayında; 300 büyük ve 500 civarında küçük deniz araçlarından oluşan filo, 15.000 Moğol ve 7.000 Goryeo askerlerinden oluşturulan dev orduyu Goryeo’nun Happo Limanından (Günümüzde Pusan) Japonya’nın Hakata Körfezine saldırıya taşıdı. 5 Ekim 1274’te çıkartma yapan dev ordu önüne çıkan her şeyi ezerek içlere doğru ilerledi. Moğollar ve Japonlar arasındaki savaş kültürü farklılıkları hemen göze çarpıyordu. Moğollar çok sayıda birlikleri ile geniş alanda savaşırken Japonlar geleneksel olarak teke tek savaşıyordu.

Samuraylar teke tek çarpışmada karşı karşıya gelir, birbirlerini selamlar, “Ujibomu Wo Yomu” dedikleri klan soyunu okuma olarak çevirilen geleneği sürdürür ve ardından savaşırlardı. Kaybedenin yerini başka bir samuray doldurur ve bu böyle devam ederdi. Fakat Moğol askerlerine karşı bu işe yaramadı. Tarihî kayıtlara göre Japon askerleri, üzerlerine gelen Moğollara soylarını haykırıp koşarak savaştı. Ayrıca Moğollar değişik taktikler uyguluyor, “Gong” adını verdikleri davullar ile Moğol generalleri birliklerin üzerinde hâkimiyet kuruyor ve yeni tür silahlar kullanıyorlardı. Kyushu Adasını altını üstüne getiren Moğollar, 20 Ekim 1274 tarihinde geldikleri gibi aynı hızda geri dönmüşlerdi. Bu saldırı bir ön hazırlıktı ve Kubilay Han, Japonların savaş kabiliyetlerini ölçmüştü. Ayrıca Kubilay Han arkasında Song tehdidini göze alarak savaşmak istemiyordu. Tam 7 yıl sonra Moğollar geri döneceklerdi.

2. İstila

Kubilay Han, hemen harekete geçmedi. Yine diplomasi üzerinden uzlaşmayı denedi. 1275 yılında Budist rahiplerden oluşan bir elçi heyeti, Kamakura’ya gönderildi. Fakat elçiler idam edildi. Bundan sonra Kamakura Hükümeti ikinci bir saldırıyı tahmin ederek hazırlıklara başladı. Hakata Körfezi boyunca 2 metrelik bir duvar inşa edildi ve savunma hattı oluşturuldu. 1279’da Güney Song ile savaşını başarıyla bitiren Kubilay Han, Güney Song’u tamamıyla hakimiyeti altına aldı ve Song Hanedanı’nın ünlü donanması ve tersaneleri de eline geçti. Vakit kaybetmeden Japonya için sefer emri verildi ve hazırlıklara başlandı. Ordunun eksikleri kapatıldı. Goryeo’da 900 savaş gemisi, 40.000 asker ve 17.000 denizci “Doğu Ordusu”nu oluşturdu. Taktik plana göre 1281 yılının Haziran ayı ortalarında, Kyushu Adası açıklarındaki Iki Adasında ordular birleşecek ve Hakata’dan çıkartma ile istilaya başlayacaktı lakin her şey ters gitmeye başladı. Güney Ordusu gecikti. Çıkarmaya gelen Moğol ordusu karşılarında Hakata Körfezi boyunca 2 metrelik bir duvar buldular. Ayrıca morallerin düşeceğini düşünen samuraylar, hevesle savaşıyorlar ve Moğollar daha gemideyken üzerlerine atılıyorlardı. Tam bu olaylar olurken büyük bir tufan meydana geldi. Moğol gemileri, tufanın etkisiyle suyun dibini boyladı. Gelen ikmal gemileri de tufana yakalanınca Moğollar için felaket başladı. Doğu ordusunun yaklaşık %30’u ve güney ordusunun %70’i tufanın etkisiyle yok oldu. Moğollar açısından bu sefer bir felaket olmuştu. Adaya çıkabilmiş olan askerlerin bir kısmı da tayfundan sonra Samuraylar tarafından öldürüldü. Sadece Songlu askerler esir edildi ve köle olarak kullanıldılar. Kubilay Han, üçüncü bir sefer için hazırlanmak istese de komutanlarının itirazları üzerine Japonya hayalleri suya düşmüştü.

Hachiman’ın Gazabı: Kamikaze

Hachiman, Japon Panteonunda önemli bir yer taşımakta olan Savaş Tanrısıdır. Kökeni belirsiz olsa da pirinç yetiştiriciliği ve bereket tanrısı İnari’den sonra Japonya’daki en yaygın külttür. Samuraylar onu savaş tanrısı olarak kabul ederler. Ayrıca “Japonya’nın Koruyucusu” olarak kabul edilir. Moğol seferleri öncesinde de Şinto ve Usa Hachiman Tapınaklarında, Tanrı Hachiman’a Japonya’yı koruması için dua edilmiştir. Samuraylar, kendi aralarında birlik yemini edecekleri vakitlerde onun adını zikreder ve miğferlerinin en üst bölgesine de “Hachiman-zu (Hachiman Tahtı)” derler. Demircilik ve silah yapımı ile ilişkilendirilen Hachiman aynı zamanda kendisini çam ağaçlarının çıkardığı rüzgar sesiyle gösterdiğine inanılır. Bu nedenle 1281 Moğol saldırısı sırasında ortaya çıkan büyük tufanı Hachiman’ın yaptığına inanılmış ve savaştan sonra Hachiman’a şükür duaları edilmiştir. Yine savaştan sonra Şinto ve Usa Hachiman Tapınakları mükâfatlandırılmıştır. Ayrıca savaş sırasında ortaya çıkan tufana Kamikaze yani Tanrının Rüzgarı ismi verilmiştir. Japonlar Hachiman’ın Kamikaze ile ortaya çıkarak Japonya’yı kurtardığını düşünmüştür.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

1 Yorum

  1. Oldukça iyi çalışılmış ve detaylandırılmış bir yazı, çok beğendim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DÖVİZ KURLARI

Satış
Alış
USD
USD
18.5371
18.5038
EUR
EUR
17.9555
17.9232
GBP
GBP
20.1038
19.9995
CHF
CHF
18.9299
18.8092
SAR
SAR
4.9300
4.9212
JPY
JPY
12.8409
12.7565
RUB
RUB
0.3229
0.3187
CNY
CNY
2.5997
2.5662

KÜLTÜR SANAT

© Sosyal Çene 2022 | Melon Adworks Creative Agency